EQUIP ESPECIALITZAT EN EQUINOTERÀPIA I HIPOTERÀPIA

Som Alaire és una associació sense ànim de lucre.  Descobreix l’equip que treballa amb els usuaris i el que fa possible que funcioni l’associació.

L’equip que treballa amb l’usuari:

 • Terapeutes: Són el referent que porta i decideix la teràpia de l’usuari. Es posa en contacte amb famílies i d’altres professionals i fa l’informe a final de curs.

 • Auxiliar: El que acompanya al terapeuta i a l’usuari per complementar el terapeuta en d’altres disciplines i augmenta la seguretat a la hora de la munta.

 • Reata o Guia: Són els professionals que estan formats sobre el món equí i el seu llenguatge i posa en coneixement a l’equip humà el que sent o li passa al cavall.

ORGANIGRAMA

Elena Rodríguez Ortíz – Presidenta

Adriana Aparicio Cogul – Secretària

Yolanda Zanuy Fenoll – Tresorera

PATOLOGIES QUE TRACTEM

 • Síndrome de Rett
 • Transtorn del aspectre Autista (TEA)
 • Paràlisi cerebral (PC)
 • Síndrome de Charge
 • Síndrome de Angelman
 • Hipòxia al nàixer
 • Síndrome de Asperguer
 • Malaltia del dèficit de Sulfactasa (MSD)
 • Del·lecció de la regió 18Q12
 • Síndrome de Opitz C
 • Hemiplègia
 • Transtorn de Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA/TDAH)
 • Alteracions cromosòmiques
 • Síndrome de Wolf-Hirschhorn/4p
 • Síndrome de Prader – Willi
 • Retard maduratiu, abusos i maltractaments
 • Bulling
 • Síndrome d’Estrés Post-Traumàtic (SEPT)
 • Síndrome de Dandy-Walker
 • Atàxia Celebel·losa
 • Retard psicomotriu
 • Transtorn de la Personalitat Límit (TPL)
 • Agenèsia de Cos Callós
 • Tetraparèsiadistònica,
 • etc…

COTERAPEUTES

Pach
boira